• ATK Yüksek Protein

  Ayçiçeği küspesi büyükbaş hayvanlar, yüksek protein içerikli soya küspesi ise kanatlı ve küçükbaş hayvanlar için önemli bir besin kaynağıdır.

  Kuru Madde Ham Yağ Nişasta Protein Selüloz Kül Gümrük Vergileri
  En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok Diğer Ülkeler
  89 90 0,5 1 * * 34 36 18 22 5 6 13,5 %

 • ATK Expeller

  Ayçiçeği tohumlarının preslenmesiyle elde edilen yağ sanayi ürünüdür.

  Kuru Madde Ham Yağ Nişasta Protein Selüloz Kül Gümrük Vergileri
  En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok Diğer Ülkeler
  93 95 7 8,5 * * 33 35 20 23 5 6 13,5 %
 • Kanola Küspesi

  Kanola küspesi, solvent ekstraksiyon yöntemiyle bütün kanola tohumlarından yağın çıkarılmasından sonra geriye kalan ürünün öğütülmesiyle elde edilmektedir. Kanola küspesi, tüm çiftlik hayvanları rasyonlarında harika bir protein, kükürt içeren amino asit, mineral ve vitamin kaynağı olması nedeni ile tamamlayıcı bir hammadde olarak kullanılmaktadır. Özellikle süt sığırı rasyonlarında, kaliteli protein kaynağı olarak önem kazanmıştır. İlave olarak, besi sığırlarının beslenmesinde büyütme ve bitirme rasyonlarında protein katkısı olarak kullanılmaktadır.

  Kuru Madde Ham Yağ Nişasta Protein Selüloz Kül Gümrük Vergileri
  En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok Diğer Ülkeler
  89 91 1 1,5 * * * * * * * * 13,5 %