• Ayçiçek Tohum Küspesi

    Ayçiçeği tohumu küspesi, solvent ekstraksiyon yöntemiyle bütün ayçiçeği tohumlarından yağın çıkarılmasından sonra geriye kalan ürünün öğütülmesiyle elde edilmektedir. Ayçiçeği tohumu küspesi, süt ve besi sığırı rasyonlarında oldukça iyi bir protein, enerji ve selüloz kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, süt ve besi sığırı besleme programlarında yüksek selüloz düzeyi selülozun dengelenmesinde değerlendirilmektedir. Ayçiçeği tohumu küspesi, besin madde profili soya fasulyesi küspesinin tamamlayıcısı olup, süt ve besi sığırı rasyonlarında etkili bir kombinasyon yaratabilir.

    Kuru Madde Ham Yağ Nişasta Protein Selüloz Kül Gümrük Vergileri
    En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok Diğer Ülkeler
    88 89 1 1,5 * * 44 46 4 5 5,5 6,5 13,5 %