• Buğday Kepeği

  Buğday kepeği buğdaydan un üretimi esnasında yan ürünü olup, buğday danesinin koruyucu dış kısmını içermektedir. Buğday kepeği, protein ve vitaminler bakımından zengindir. Buğday kepeğinin proteini, enerjisi ve yüksek derecede sindirilebilir hücre çeperi fraksiyonları (NDF) ruminantlar tarafından son derece iyi değerlendirilmekte, bu nedenle de rasyonlarda diğer tahılların ya da protein kaynaklarının bir kısmı yerine kullanılmaktadır. Buğday kepeği, süt sığırı ve besi sığırı rasyonlarında yaygın bir şekilde kullanılmakta olup, pelet kalitesini de iyileştirmektedir. Ayrıca, buğday kepeği kanatlı rasyonlarında enerji protein ve mineral kaynağı olarak kullanılmaktadır.

  Kuru Madde Ham Yağ Nişasta Protein Selüloz Kül Gümrük Vergileri
  En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok Diğer Ülkeler
  87 89 3,5 4,5 20 26 14,5 15,5 6,5 8 4 5 13,5 %

 • Pirinç Kepeği

  Pirinç Kepeği, pirinç danesinin dış kısmını ve pirinç üretimi esnasında parlatmadan sonra kalan kısımları içermektedir. Yem değeri Buğday kepeği ile karşılaştırıldığında pirinç kepeğinin ham protein değeri oldukça düşüktür. Mısır kepeği, süt sığırı ve besi sığırı rasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

  Kuru Madde Ham Yağ Nişasta Protein Selüloz Kül Gümrük Vergileri
  En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok En Az En Çok Diğer Ülkeler
  88 90 17 19 * * 19 24 6 9 4,5 6 13,5 %